Materiały reklamowe zamieszczone na stronie internetowej firmy ASPEO nie są ofertą w rozumieniu art. 66 k.c., a jedynie prezentacją i reklamą produktów oferowanych przez firmę ASPEO.
Informacje znajdujące się na stronie internetowej firmy ASPEO podlegają bieżącej aktualizacji, jednakże firma ASPEO nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktualności danych zamieszczonych na swojej stronie internetowej,
a tym samym użytkownicy strony internetowej firmy ASPEO nie mogą mieć z tego tytułu żadnych roszczeń prawnych.

Firma ASPEO nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji znajdujących się na swojej stronie internetowej, w szczególności poprzez opieranie rozwiązań technicznych Państwa projektów technicznych na dokumentach i grafikach zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie zamieszczone na stronie internetowej ASPEO dokumenty i grafiki mają jedynie charakter poglądowy.

Firma ASPEO nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na stronach internetowych, do których linki zostały zamieszczone na stronie internetowej ASPEO.

Firma ASPEO nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których zamieszcza na swojej stronie pośrednie i bezpośrednie odwołania (linki) w sytuacji, gdy firma ASPEO nie ma możliwości zamknięcia dostępu do takiej strony internetowej.
Firma ASPEO oświadcza jednocześnie, że w momencie zamieszczania na swojej stronie internetowej odnośników do innych stron internetowych, strony te nie zawierały treści sprzecznych z prawem.
W przypadku zamieszczenia na obcych stronach internetowych odnośnika do strony internetowej ASPEO, bez wymaganej zgody, firma ASPEO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody majątkowe i niemajątkowe wiążące się z uzyskanymi za pośrednictwem tych odnośników informacjami.

Dane osobowe:
W trakcie odwiedzania strony internetowej firmy ASPEO mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych. Informacje te podają Państwo dobrowolnie. Niepodanie przez Państwa informacji, o które pytamy spowoduje wstrzymanie przeprowadzanej czynności, dla której informacje te są niezbędne.

Firma ASPEO udzielone przez Państwa informacje traktuje jako poufne, oraz oświadcza, że nie będą one udostępniane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla celów marketingowych firmy ASPEO.

Korzystanie z dokumentów zamieszczonych na stronie ASPEO:
Elementy strony internetowej ASPEO są chronione prawem i naruszenie tych praw skutkować będzie wystąpieniem przez ASPEO sp.z o.o. na drogę postępowania sądowego przeciwko osobom lub podmiotom prawa te naruszającym.
Aspeo sp.z o.o. zabrania wykorzystywania dokumentów oraz grafik zamieszczonych na swojej stronie bez swej zgody i wcześniejszej autoryzacji materiału przeznaczonego do ewentualnej publikacji.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie w/w materiałów nie obejmuje możliwości korzystania z projektów i układów graficznych strony internetowej ASPEO.